Tietosuojaseloste

Rekisteriseloste ja tietosuoja päivitetty 31.12.2021

Suomen henkilötietolaki

10 § Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (917/2014)

Rekisterin ylläpitäjä ja yhteyshenkilö

Sanna Julkunen

Sanncrea Mediatech

Y-tunnus 3342342-1

sannajulkunen@sanncrea.fi

Rekisterin nimi ja ylläpidon peruste

Henkilötietolain §19 mukainen asiakasrekisteri

Rekisteriin liittyvät sivustot

www.sanncrea.fi

Kuka, mitä ja kenelle?

Sanncrea viittaa tässä rekisteriselosteessa ja tietosuojakäytännössä ”asiakkaaseen”. Asiakas tarkoittaa sivustoilla käyviä asiakkaita, mahdollisia asiakkaita, henkilöitä, yrityksiä, yhteisöjä, yrittäjiä, blogimedioita ja -persoonia, kaupallisia yhteistyökumppaneita tai blogiportaaleja.

Tietojen keräämisen tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

Asiakas- ja kumppanuussuhteen muodostaminen, ylläpito, hoitaminen ja kehittäminen

Palvelujen toteuttaminen

Asiakaspalvelun, toiminnan ja sivustojen kehittäminen.

Rekisterin henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon sähköpostilla ja puhelimitse asiakassuhteen hallinnoimiseksi ja ylläpidettäväksi.

Sinusta kerättävät tiedot

Tämän sivuston kautta keräämme yhteystietojanne vain yhteydenottolomakkeen kautta. Mikäli et hyväksy näitä tietosuojakäytäntöjä, älä käytä yhteydenottolomaketta. Lomake sisältää vain tarvittavat tiedot eli asiakkaan sähköpostin ja viestin. Sanncrea ei tarkista lähettäjän antamien henkilötietojen oikeellisuutta. Pyydämme, että ette lähetä lomakkeen kautta arkaluontoisia tietoja, kuten käyttäjätunnuksia tai salasanoja.

Asiakas voi koska vaan pyytää poistamaan tietonsa rekisteristä tai saada tiedokseen hänestä rekisteriin tallennetut tiedot. Näitä tapauksia varten, olkaa yhteydessä sannajulkunen@sanncrea.fi.

Henkilötietojen säilytysajat

Asiakasrekisteriä tarkastellaan jokaisen vuoden heinä- ja tammikuussa, noin 6 kuukauden välein. Käyttäjän tiedot tuhotaan, kun se ei ole enää tarpeellinen käyttötarkoitusta varten.

Henkilötietojen luovuttaminen

Rekisteriin kerättyjä tietoja ei luovuteta ulkopuolelle markkinointi-, myynti-, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään ja se on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Suojaus

Rekisteriin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettu käyttämään vain ennalta määrätyt henkilöt.

Rikkomuksista ilmoittaminen

Vaikka miten varmistaisimme palvelumme turvallisuuden, mikään internetin tiedonsiirtomenetelmä tai sähköinen tallennusmuoto ei ole täysin turvallinen. Yritys ei voi taata täyttä turvallisuutta. Jos yrityksen tietoon tulee tietoturvarikkomus, ilmoitamme siitä asianosaisille käyttäjille, jotta he voivat tehdä tarvittavat suojaustoimenpiteet. Yrityksenä sitoudumme ilmoittamaan asiakkaille kaikista heidän tilinsä turvallisuutta koskevista asioista ja tarjoamaan heille kaikki tarvittavat tiedot, jotta he voisivat täyttää omat lakisääteiset ilmoitusvelvollisuudet.

Asiakkaan velvollisuudet

Asiakkaamme tietojen turvassa pysyminen edellyttää myös, että asiakas varmistaa omien tilien tietoturvan käyttämällä riittävän monimutkaisia salasanoja, vaihtamalla ne säännöllisesti ja säilyttämällä niitä asianmukaisesti. Käyttäjän on myös itse varmistettava omien laitteiden turvallisuus.

Alaikäisten turvallisuus

Sanncrean palvelut eivät ole tarkoitettu alaikäisille. Alaikäisellä tarkoitetaan alle 18-vuotiasta henkilöä. Alaikäisellä on kuitenkin lupa käyttää maksullisia palveluja, mikäli vanhemmat hyväksyy palvelun käytön ja maksaa palvelun alaikäisen puolesta. Sanncrea ei tietoisesti kerää alaikäisen henkilötietoja.

Asiakkaan oikeudet

Sivustojen käyttäjällä on seuraavat oikeudet:

  • Tiedonsaantioikeus
  • Käsittelyn rajoittamisen oikeus
  • Korjausoikeus
  • Oikeus tulla unohdetuksi
  • Suostumuksen peruuttamisen oikeus
  • Tietojen siirto-oikeus

Käyttäjällä on oikeus kieltää rekisterin ylläpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Asiakkaan vastuut

Asiakas vastaa itse verkkosivuille tuottamastaan tekstistä ja niiden tulee olla hyvän tavan mukaisia ja laillisia. Asiakas on vastuussa myös toimittamiensa kuvien sekä muiden materiaalien omistamisesta ja niihin liittyvistä immateriaalioikeuksista, tekijänoikeuksista sekä tavaramerkkien käyttöoikeuksista, sekä näihin rinnastettavista immateriaalisista vastuista ja velvoitteista. Asiakas on vastuussa luvattomasti julkaistun aineiston kaikesta haitasta ja vahingoista kolmansille osapuolille sekä oikeudenhaltijoille. Kolmannen osapuolen tulee olla suoraan yhteydessä asiakkaaseen omissa vaateissaan. Myöskään linkitetyt verkkosivustot eivät ole Sanncrean hallinnassa, eikä se vastaa kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä tai verkkosivustojen sisältämistä linkeistä.

Tietosuojan ja rekisteriselosteen muuttaminen

Tietosuoja ja rekisteriseloste tarkistetaan säännöllisesti, jonka yhteydessä ne voivat muuttua. Muutoksista tiedotetaan heti päivityksen yhteydessä. Käyttämällä sivustoja hyväksyt automaattisesti uuden tietosuojan ja rekisteriselosteen. Mikäli et hyväksy, silloin sivustojen käyttö tulee välittömästi lopettaa.

Muut mahdolliset oikeudet

Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus, mikäli hän on tyytymätön Sanncrealle lähettämänsä valituksen käsittelyyn. Valitus tehdään valvontaviranomaiselle. http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html | tietosuoja@om.fi

Lisätietoja

Rekisteriin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä sähköpostilla sannajulkunen@sanncrea.fi.

Rekisteriseloste ja tietosuoja päivitetty 15.2.2023

error: Sisältö on tekijänoikeussuojattua!
Scroll to Top